Concepte

Salts es una terrassa bar situada a les piscines municipals de Montjuic, seu dels salts de tampolí de les olimpiades de Barcelona de l’any de 1992, amb una de les vistes més espectaculars de Barcelona.